Політика конфіденційності

1. Загальні стани
Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2006. №152-ФЗ "Про персональні дані" і визначає порядок обробки персональних даних і міри по забезпеченню безпеки персональних даних UB UNION (далі - Оператор).
Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
Справжня політика Оператора відносно обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до усієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту http://practik.net/.